En Wiki där Wiimoten står i centrum

- Wiimote whiteboard - Wiimote som presentatör

tpennr2.jpg

Nyhet: Autoconnect även för Windows XP

Hur sätter jag ihop min interaktiva tavla >>

Använd wiimoten som musikinstrument >>

Wii och BBC